Till startsidan Coaching Om företaget Versamhetsutveckling Kognitiv samtalsterapi Kontakt

Elqvital kan erbjuda dig personlig utveckling då du vill lära känna dig själv bättre. Du kan bygga upp din självkänsla och ditt självförtroende och förverkliga dina drömmar genom att sätta upp mål och stegvis uppnå dem. Det kan vara till hjälp både när det gäller relationer och fortsatt karriär.

När det gäller karriärutveckling kan Elqvital hjälpa till att coacha dig i rätt riktning så att du utnyttjar din fulla kapacitet som människa och med rätt redskap hjälpa dig att komma fram till vad det är du vill.

Som chef är det bra om du kan hantera omgivningens krav och förväntningar och klarar av balansen mellan privatliv och karriär. Du är hela tiden i behov av att vara uppdaterad inom många olika områden, och som chef – mellanchef kan man sakna någon att kommunicera med, då kan det vara bra att prata med en utomstående coach/mentor.


Mobil:070-377 61 94 • E-mail: elqvital@telia.com
Text och bild: Rita Zetterlund • Webdesign: MID Reklambyrå