Elqvital - balans i livet
Till startsidan Coaching Om företaget Versamhetsutveckling Kognitiv samtalsterapi Kontakt

Rita ZetterlundVem är jag? Rita Zetterlund heter jag. Har en bakgrund inom handel, kontor och distribution. Med 25 år inom akutsjukvården har jag haft privilegiet att få en mycket gedigen arbetslivserfarenhet, bl.a. 15 år inom akutpsykiatrin med rehabiliterande åtgärder. Jag är en person som är nyfiken på livet, jordnära, praktisk, med en stor tillit till människors förmåga, visionär, engagerad, optimistisk och kreativ. Älskar Bohuslän och havet, tillbringar mycket tid ute i naturen med vår hund Starke som är en stor, lugn och vacker Leonberger.

Utbildning: Beteendevetare, fil.mag. i pedagogik, utbildad inom ämnesområdena: arbets-och organisationspsykologi, sociologi, personalekonomi, kulturvetenskap, juridik och psykoterapi med kognitiv inriktning samt en vårdutbildning.

Nyhet: Jag är en av de kvinnliga företagare som blivit utvald till ambassadör för kvinnligt företagande i Västra Götalands Regionen.

Elqvital vänder sig till dig företagare som av olika anledningar behöver hjälp med verksamhetsutveckling som t.ex. rehabilitering, arbetsmiljö eller konfliktärenden.

Elqvital erbjuder coachning till dig som vill utvecklas och komma vidare i livet med Personlig utveckling, Karriärutveckling, Chef- och ledarskapsutveckling samt Mentorskap.

Elqvital erbjuder Kognitiv samtalsterapi i ett nära samarbete med fokus på föreställningen (kognitionen) om din aktuella här- och nu situation och vi arbetar med problemlösning.

Elqvital erbjuder ”Balans i livet”.
Mina uppdrag innebär att jag arbetar med enskilda individer och grupper. Rehabiliteringsärenden där företagare anlitar mig för en utredning av en långtidssjukskriven medarbetare som skall försöka komma åter i arbete men inte har förmågan att klara det på egen hand. Ett annat uppdrag har karaktären av personlig coachning, karriärplanering eller som coach/mentor för chefer på olika nivåer. Det kan också räcka med att vara bollplank, för att få ”Balans i livet”. 

Jag arbetar utifrån ett konsultativt förhållningssätt och ansvarar för att

Kvalitetssäkring

Genom insyn, struktur och regelbundna utvärderingar kvalitetssäkras Elqvitals tjänster. Som kund är du alltid med och skapar din egen förändringsprocess. Elqvital utformar tillsammans med dig innehåll, omfattning och mål utifrån dina behov. Genom:

Elqvitals tjänster vänder sig till landsting, kommun, företagare, myndighet och privatperson


Mobil:070-377 61 94 • E-mail: elqvital@telia.com
Text och bild: Rita Zetterlund • Webdesign: MID Reklambyrå