Till startsidan Coaching Om företaget Versamhetsutveckling Kognitiv samtalsterapi Kontakt

Elqvital arbetar med rehabiliteringsärenden så som återanpassning till arbete för den som är långtidssjukskriven. Antingen du kommer på eget initiativ eller på arbetsgivarens inrådan. Det som sker är att klienten får genomgå ett personligt samtal tillsammans med sin arbetsgivare på min mottagning och tillsammans får de definiera vad vårt samarbete skall gå ut på, därefter sker enbart individuella samtal.

Elqvital arbetar även med arbetsmiljö och då enbart de mjuka värdena (människan), samt konflikter där det kan råda brist i kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare, men också emellan medarbetare där det låst sig och är svårt att komma vidare kan det vara bra att få en utomstående coach att prata med.

”En bra personalpolitik genererar en god arbetsmiljö och är kostnadseffektivt.

Mobil:070-377 61 94 • E-mail: elqvital@telia.com
Text och bild: Rita Zetterlund • Webdesign: MID Reklambyrå